Redaktionen Petra Wahlström

Petra Wahlström Delägare och trendanalytiker på Företag & Framtid.

Arbetar med omvärldsanalys och trendbevakning i olika for­mer, med särskilt fokus på trender inom ekonomi, finans, bank och försäkring samt EU-relaterade frågor.

Har tidigare erfarenheter från bland annat Europaparlamentet i Bryssel och Sveriges Kommuner och Landstings Brysselkontor.

* Utbildning: Civilekonom och Fil mag i statsvetenskap